POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Suntem inregistrati in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Spitalul de Recuperare Medicala Vraja Marii are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau o alta persoana. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a raspunde solicitarilor dvs. medicale si/sau de informatie. Respectam confidentialitatea datelor pacientilor si ne angajam sa nu transmitem datele personale ale acestora catre terti si sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse si pentru informari comerciale referitoare la ofertele noastre.