SC ASCLEPIOS SRL organizeaza procedura de atribuire a contractului de servicii consultanta in intocmirea documentatiei de finantare pentru proiectul: ”INFIINTARE UNITATE SANITARA PRIVATA CU PATURI SPECIALITATE RECUPERARE MEDICALA SI BOLI CRONICE” conform Ordinului MFE NR. 1284/2016 pentru beneficiari privati.

Documentatia urmeaza a fi depusa si finantata prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2. Valoarea estimata a contractului de servicii este de 620.000 lei fara TVA, durata contractului incepe de la data semnarii acestuia, va respecta data limita de depunere a proiectelor de investitie conform Ghidului Solicitantului POR 2.2.

Se va prezenta oferta pentru prestarea serviciilor, pana cel tarziu 08.04.2019, ora 14:00, la sediul ASCLEPIOS SRL, Loc. Eforie Sud, Oras Eforie, Str. Ion Movila, nr. 21, judet Constanta, cod postal 905360. Specificații tehnice si Formulare pentru ofertare pot fi solicitate la sediul SC ASCLEPIOS SRL, tel. 0728131200, mail office@complexvrajamarii.ro.  

Specificatii Tehnice

specificatii_tehnice